[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Zachęcam do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Szkół Średnich która właśnie się rozpoczęła: 

https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=181

Jak wystartować? https://oki.org.pl/olimpiada-informatyczna-21-22/

Jak się przygotować?
Uczniów, którzy zaczynają, zapraszam w najbliższy wtorek.
Zdalnie, online, OD ZERA będziemy uczyć programowania poprzez tworzenie grafiki, FAKTALI - pięknych obrazów na ekranie komputera:

https://youtu.be/fk2wGqeiVBY

Uczniów, którzy potrafią programować, zapraszam w czwartek:

https://youtu.be/8AyJSrpz7SE

Rozwiązujemy zadania z Olimpiad. Uczymy się technik Olimpijskich. Zajęcia prowadzi starszy kolega z III klasy liceum:

https://youtu.be/xZCGtGh2he0?t=5584

Zajęcia są całkowicie bezpłatne:

https://youtu.be/8AyJSrpz7SE

Harmonogram zajęćquizy / zadaniahttps://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Quiz przed zajęciami: https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2992608627671378

Dajemy radę robić zadania z Olimpiady Międzynaorodwej

https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2991989764399931

Co to jest OKI?  https://youtu.be/su8Lxldt7AM

Zachęcam do umieszczenia w szkole plakatu Olimpijskiego Koła Informatycznego:
https://oki.org.pl/oki/plakaty/

Piękna informatyczna przygoda przed nami!
https://youtu.be/Fe1SjCbc5iA?t=13

Daniel Olkowski, Olimpijskie Koło Informatyczne

Do góry