Strona główna

Z Wikilo7
Skocz do:nawigacja, szukaj

Aktualności

Bieżące wydarzenia

Matura 2023

MATEMATYCZNA SIÓDEMKA

Olimpiada Matematyczna

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału : [1]

KONKURSY

ALFIK Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów, liczymy więc na jego popularyzację i udział w nim wielu uczestników. Mamy nadzieję, że będzie to dla nauczycieli znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i sposób na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Laureaci tego konkursu potwierdzają swój wysoki poziom w innych zawodach matematycznych, są dobrze przygotowani do szkolnych diagnoz i testów kończących szkołę, a także do podejmowania ambitnych programów indywidualnych w gimnazjach i liceach. [2]

OLIMPIADA LINGWISTYCZNA Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez.

MATEMATYKA BEZ GRANIC Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy. Konkurs rozgrywany jest w wersjach: SENIOR - dla III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie. [3]

KANGUR Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Kangur jest organizacja Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. Regionalnym organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Matematyczne „Limes” z Lublina. Celem konkursu jest: przełamanie niechęci do uczniów do matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów. [4]

KOŁA MATEMATYCZNE

Koła matematyczne LO VII :

Koła matematyczne Instytut Matematyki : [5]

Konsultacje MATEMATYKA

LEKCJE MATEMATYKI w czasie pandemii Lekcje przygotowano dla klasy 1DP oraz 1Gp. Są to notatki do lekcji, które mogą się przydać każdemu. Lekcje były prowadzone na platformie Teams.

1. Znaczenie współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2 oraz f(x)=-ax^2 Plik:Gp, 1Dp — lekcja 1.docx 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej Plik:Gp, 1Dp — lekcja 2.docx 3. Postać ogólna funkcji kwadratowej Plik:Lekcja3 1Gp, 1Dp.docx 4. Miejsca zerowe i postać iloczynowa funkcji kwadratowej Plik:Lekcja 4 1DP, 1Gp.docx 5. Funkcja kwadratowa – zastosowania Plik:LekcjA 5 1Dp, 1Gp Funkcja kwadratowa-zastosowanie.docx 6. Proporcjonalność odwrotna Plik:Lekcja 6 Klasa1Dp, 1Gp.docx

Zadania i ćwiczenia

JĘZYK POLSKI

Program nauczania - tematy lekcji, lektury obowiązkowe i dodatkowe

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Sport

Sport w siódemce

Olimpiady i konkursy

Udział i wyniki uczniów LO Nr VII w olimpiadach i konkursach