[ KANDYDACI ]

[ KANDYDACI ]

Drodzy Trzecioklasiści!

Przedstawiamy informacje, które będą Wam, jako kandydatom do naszej Szkoły, bardzo przydatne. Zachęcamy do lektury i życzymy sukcesów! W menu Kandydaci z lewej strony sukcesywnie zamieszczać będziemy szczegółowe dane na temat rekrutacji do szkoły na rok szk. 2018/2019.

Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się w sobotę 7 kwietnia 2018 r. od godz. 9:00 do 13:00.

 Bliższe informacje - w menu po lewej stronie.

  

 

 

 


Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym przez portal Perspektywy Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących nasza Szkoła znalazła się wśród 100 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje jej tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1943)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  3. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania  uzupełniającego  na  rok szkolny  2018/2019  do  publicznych  szkół  podstawowych  dla  dorosłych,  klas  I  publicznych  szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.  c  ustawy  –  Prawo  Oświatowe  i  na  semestr  pierwszy  klas  I  publicznych  szkół  policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
  4. Zarządzenie Nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego  2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc  uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.
  5. Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc  uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.
  6. Zarządzenie Nr 28/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc  uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.
  7. Zarządzenie Nr 33/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc  uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.
  8. Zarządzenie Nr 37/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc  uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.
Do góry