[ KANDYDACI ]

[ KANDYDACI ]

W roku szkolnym 2019/2020 planowane są następujące klasy:

 • W 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym (po gimnazjum): 
1A
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1B
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, jęz. angielski poszerzony, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1C
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, jęz. niemiecki poszerzony, jęz. angielski
 
1D
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, jęz. angielski, jęz. rosyjski/jęz. francuski
 
1E
 
klasa z rozszerzoną historią, jęz. polskim i WOS, jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. łaciński
 
1F
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1G
 
klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i geografią, jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1H
 
klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką, jęz. angielski poszerzony, jęz. rosyjski
 

We wszystkich klasach językiem kontynuacji jest język angielski.

 • Do klas A, F, w których realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii i fizyki oraz do klas B, C, D, w których realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, biologia, chemia. 

 • Do klasy E, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, WOS liczone będą punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

 • Do klasy G, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki,
  fizyki i geografii będą liczone punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, fizyka, geografia. 

 • Do klasy H, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki,
  informatyki, fizyki będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

 

 • W 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym (po szkole podstawowej):  
1A
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1B
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, jęz. angielski poszerzony, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1C
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, jęz. niemiecki poszerzony, jęz. angielski
 
1D
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, jęz. angielski, jęz. rosyjski/jęz. francuski
 
1E
 
klasa z rozszerzoną historią, jęz. polskim i WOS, jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. łaciński
 
1F
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1G
 
klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i geografią, jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1H
 
klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką, jęz. angielski poszerzony, jęz. rosyjski
 

We wszystkich klasach językiem kontynuacji jest język angielski.

 • Do klas A, F, w których realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii i fizyki oraz do klas B, C, D, w których realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, biologia, chemia. 

 • Do klasy E, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, WOS liczone będą punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

 • Do klasy G, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, 
  fizyki i geografii będą liczone punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, fizyka, geografia. 

 • Do klasy H, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, 
  informatyki, fizyki będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

Do góry