[ KANDYDACI ]

logo LOVII

[ KANDYDACI ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W roku szkolnym 2023/2024 planowane są następujące klasy:

 

1A
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. łaciński z elemenami nauk przyrodniczych
 
1B1
 
klasa pod patronatem Uniwersytetu Medycznego,
z rozszerzoną biologią, chemią i jęz. angielskim, 
jęz. niemiecki, jęz. łaciński z elementami nauk przyrodniczych
 
1B2
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i jęz. angielskim,
jęz. niemiecki, jęz. łaciński z elementami nauk przyrodniczych
 
1B3
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i jęz. angielskim, 
jęz. niemiecki, jęz. łaciński z elementami nauk przyrodniczych
 
1B4
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. łaciński z elementami nauk przyrodniczych
 
1B5
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. łaciński z elementami nauk przyrodniczych
 
1C
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki poszerzony
 
1D
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski, jęz. rosyjski/jęz. francuski
 
1E
 
klasa z rozszerzoną historią, jęz. polskim i jęz. angielskim,
jęz. francuski, jęz. łaciński z elementami nak humanistycznych
 
1F
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1G
 
klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i geografią, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1H1
 
klasa pod patronatem Politechniki Wrocławskiej
z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką, 
jęz. angielski, jęz. rosyjski
 
1H2
 
klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1i
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 

 

We wszystkich klasach językiem kontynuacji jest język angielski.

 

  • Do klas A, B1, B2, B3, B4, B5, C, D, F oraz I będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, biologia, chemia. 

  • Do klasy E liczone będą punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny obowiązkowy.

  • Do klasy G będą liczone punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, fizyka, geografia. 

  • Do klas H1 i H2 będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

Do góry