[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Witamy na stronie naszej szkoły!

Liceum Ogólnokształcące nr VII znane jest w mieście i regionie przede wszystkim z sukcesów swoich uczniów i absolwentów w naukach przyrodniczych. Nie zaniedbuje edukacji humanistycznej i kulturalnej. Olimpiady, konkursy, różnorodne koła zainteresowań i spektakle teatralne to nasza codzienność, będąca jednocześnie nieustannym świętem nauki i kultury.

Uczniowie naszej szkoły są jej najcenniejszym dobrem, dlatego wszyscy traktowani są podmiotowo, a relacje międzyludzkie oparte są na wzajemnym szacunku.

Wszyscy tworzą przecież naszą „Siódemkę”. A „7” jest liczbą szczęśliwą.

Chcemy więc wspólnie strzec dobrych obyczajów i tradycji idąc w stronę wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat.

Liceum Ogólnokształcące nr VII od ponad czterdziestu lat jest ważnym punktem na edukacyjnej mapie Wrocławia. „Siódemka” od kilku już dziesięcioleci cieszy się wielkim zainteresowaniem uczniów, którzy tu właśnie pragną zdobywać edukacyjne szlify umożliwiające im później udany start na wymarzone studia.

O randze Szkoły najlepiej świadczą jej absolwenci. Wielu z nich przynosi zaszczyt naszej „Alma Mater”. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin nauki i kultury. Obok znanych lekarzy oraz przedstawicieli nauk przyrodniczych i ścisłych, do grona absolwentów należą również znani humaniści i przedstawiciele różnych dziedzin sztuki – reżyserzy, aktorzy, dziennikarze.

„Noblesse oblige” – szlachectwo zobowiązuje, a więc kolejne roczniki uczniów, doceniając wagę swojego wyboru, starają się dorównać znanym i uznanym poprzednikom. Korzystają więc z oferty, jaką mogą wybrać, aby kształcić swój intelekt i dbać o wszechstronny rozwój osobowości.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły” od wielu już lat.

Historia szkoły:

VII Liceum Ogólnokształcące utworzono w 1967 roku. Siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Pereca 3 (Żelazna 57). Dyrektorem nowo powstałego liceum był mgr Józef Heldman, a jego zastępcą była mgr Janina Erdt. W pierwszym roku działalności "siódemka" liczyła 13 nauczycieli i 67 uczniów podzielonych na dwie klasy. Borykała się ona z wieloma problemami: budynek nie był dostosowany do profilu szkoły, gabinety przedmiotowe były niewystarczająco wyposażone, biblioteka szkolna nie posiadała właściwego księgozbioru, kłopotliwy był również brak nauczycieli. W roku szkolnym 1969 dyrektorem została mgr Janina Erdt. Sytuacja szkoły uległa stabilizacji. Dotyczyło to w szczególności wzrostu liczby nauczycieli zatrudnionych na pełny etat. Poprawiło się w znacznym stopniu wyposażenie szkoły.

Po przejściu mgr Janiny Erdt do pracy w IX LO, w roku szkolnym 1970/71 Wydział Oświaty powołał na stanowisko dyrektora mgr Marię Osuch. Otrzymana od władz oświatowych pomoc umożliwiła przeprowadzenie zmian organizacyjnych. Poprawiło się wyposażenie gabinetów, biblioteka szkolna została uporządkowana. Powiększyła się liczba kół zainteresowań. Był to również rok, w którym czwartoklasiści przygotowywali się do pierwszej w historii szkoły matury. Pierwsza studniówka odbyła się 20 lutego 1971 r. Pierwszy raz również miała miejsce ceremonia pożegnania czwartoklasistów zwana do dziś "ostatnim dzwonkiem".

W tym czasie szkoła wprowadziła swój własny system dydaktyczny oparty na koncepcji profesora Heliodora Muszyńskiego. Zakładał on, że w pracy szkoły należy kierować się dwoma hasłami: "uczymy się samorządności", "wybieramy patrona szkoły". W odpowiedzi na apel samorządu klasowego z września 1973 r., poszczególne zespoły klasowe przedstawiły postacie z życia kulturalnego, literackiego, naukowego, będące ich propozycjami na patrona szkoły. Byli to między innymi: Adam Asnyk, Krzysztof Kamil Baczyński, Pablo Neruda, Cyprian Kamil Norwid, Dionizy Smoleński. W ogólnoszkolnym plebiscycie z 18 i 19 kwietnia 1974 r. na 1950 głosów, najwięcej, bo 634 głosów, uzyskał Krzysztof Kamil Baczyński. Michał Zygmunt, będący wówczas wicekuratorem, w obecności władz oświatowych, administracyjnych i politycznych, 22 stycznia 1975 r. nadał naszemu liceum imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, natomiast Śląski Okręg Wojskowy, patronujący szkole, pamiątkową tablicę.

Decyzją władz oświatowych szkoła miała być przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Kruczej 49. Stało się to w styczniu 1984 r., po uprzednim przygotowaniu gabinetów do potrzeb liceum. "Siódemka" nie była jedynym gospodarzem tego budynku. Zajmowała ona 20 pomieszczeń, pozostałymi dysponowała Szkoła Podstawowa. Nasze liceum znajduje się tam do dziś, zajmując prawie cały stuletni budynek. Został on zaprojektowany przez Richarda Plűdemanna. Ten znany niemiecki architekt jest autorem innych znanych wrocławskich budowli takich jak Hala Targowa oraz neogotycki budynek przy ulicy Szajnochy 9 mieszczący Bibliotekę Uniwersytecką. Na uwagę zasługuje również herb miasta z 1530 roku, znajdujący się na fasadzie naszego liceum.

Od lutego 1999 roku, dzięki staraniom Dyrekcji, nauczycieli i rodziców, młodzież naszej szkoły może ćwiczyć w nowej hali sportowej oraz siłowni. Nowy obiekt z pełnym zapleczem sanitarnym przystosowany jest do gry w koszykówkę, halową piłkę nożną, oraz do gry w piłkę siatkową.

28 września 2003 r. dotychczasowa dyrektor mgr Teresa Kaleta, sprawująca swą funkcję od roku 1991, objęła stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Od tego czasu do końca roku szkolnego 2012/2013 obowiązki dyrektora pełniła mgr Krystyna Krzyżanowska. Od 1 września 2013 r obowiązki dyrektora pełni mgr Leszek Duszyński.

Jesienią 2013 r. zakończył się remont elewacji budynku szkoły. Odzyskał on dzięki temu swój piękny, neogotycki charakter.

Od początku r. szk. 2019/2020 LO nr VII przejęło sąsiedni budynek po wygaszonym, w wyniku reformy systemu edukacji, Gimnazjum nr 16.

Obecnie w dwóch budynkach uczy się niemal 1300 młodych ludzi w 40 oddziałach klasowych. Szkoła zatrudnia ponad 100 nauczycieli.

 

Do góry