[ Zespół kameralny ]

[ Zespół kameralny ]

 

Chór Concordia istnieje od września 2014 roku, od początku działający w ramach Akademii Chóralnej (do 2015 roku Śpiewający Wrocław).
W 2015 roku chór zdobył tytuł Laureata V Gali Talentów organizowanej pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Repertuar chóru jest bardzo urozmaicony, obejmuje utwory patriotyczne, okolicznościowe i rozrywkowe, wykonywane w kilku językach.

Nabór do chóru odbywa się przez cały rok szkolny. Osoby zainteresowane śpiewaniem z nami prosimy o kontakt z chórzystami, opiekunem chóru lub dyrygentem.

Do góry