[ UCZNIOWIE ]

[ UCZNIOWIE ]

W razie zaistniałej szkody w sekretariacie szkoły w budynku B po zakończeniu leczenia należy wpisać typ i nuner polisy oraz opieczętować wniosek. Następnie rodzic (lub pełnoletni uczeń) uzupełnia wniosek, załącza dokumentację medyczną (kopie lub oryginały, w przypadku rachunków muszą być oryginały).

Forma zgłoszenia szkody:

  • infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00:
   801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)
   22 501 60 00
  • osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy,
  • za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl .

Renata Czaja

Menadżer  Grupy  Agentów

Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group
Oddział Wrocław
ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław
Tel. kom. 519 065 395, 71 332 34 84

 
Kwota na ubezpieczenie uczniów wynosi 60 zł. 
Wpłaty należy uiszczać w sekretariacie szkoły w budynku B lub na konto: 
 
COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
89 1240 6957 7008 2200 1021 1268
Do góry