[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W razie zaistniałej szkody w sekretariacie szkoły w budynku B po zakończeniu leczenia należy wpisać typ i nuner polisy oraz opieczętować wniosek. Następnie rodzic (lub pełnoletni uczeń) uzupełnia wniosek, załącza dokumentację medyczną (kopie lub oryginały, w przypadku rachunków muszą być oryginały).

Forma zgłoszenia szkody:

    • infolinia Compensa Kontakt czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00:
      22 501 61 00
      801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)

Izabella Patla

Menager sprzedaży

Oddział we Wrocławiu 
ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław
Tel. 71/332 34 80, 519 025 764


Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686

Kapitał zakładowy: 179.851.957,00 zł - opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. 0801 120 000

 
Kwota na ubezpieczenie uczniów wynosi 65 zł. 
Wpłaty należy wpłacać na konto lub w sekretariacie szkoły w budynku B: 
 
Numer konta COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
 
69 1240 6957 7008 2200 1075 7350
 
W tytule przelewu powinny znaleźć się: imię i nazwisko ucznia, klasa i szkoła.
Do góry