[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Fundacja Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Świat dla Młodych” w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów i uczennic dolnośląskich szkół średnich, którzy podczas nauki w szkole wykazują się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych. Stanowi formę pomocy dla zdolnej i aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska. Jest przyznawane przez niezależną Kapitułę na podstawie analizy indywidualnych osiągnięć uczniów, takich jak wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach oraz aktywność na rzecz szkoły, innych osób czy środowiska.

W roku 2021 stypendium „Świat dla Młodych” zostało wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazło się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wśród dobrych praktyk w obszarze tematycznym „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.

Termin składania wniosków mija 31 października 2021 roku.

Regulamin programu stypendialnego oraz wnioski do pobrania na stronie organizatora: https://www.cmlocalization.eu/index.php/o-cm/fundacja-swiat-dla-mlodych-katarzyny-i-michala-tyszkowskich-cm

Do góry