[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w naszej placówce będzie możliwość zorganizowania zajęć wspomagających,

o których mowa w Rozporządzeniu MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021 r. poz. 983), dla uczniów z przedmiotów: język polski, matematyka, języki obce nowożytne oraz z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. 

Zajęcia te odbywać się będą w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów, w czasie pozalekcyjnym.

Szczegóły u nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Do góry