[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

13. grudnia 1981 roku został wprowadzony na terenie całej Polski stan wojenny.

Pierwszego dnia wyłączono telefony, trwały poszukiwania i aresztowania działaczy Solidarności. Zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych. Wprowadzono godzinę milicyjną. Specjalne oddziały milicji oraz wojsko brutalnie tłumiły wszelkie protesty. Tak było we Wrocławiu, tak było na Górnym Śląsku, gdzie podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” zginęło dziewięciu górników, tak było w całej naszej Ojczyźnie.

W środę 13. grudnia 2023 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyły się obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Na uroczystościach obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Aleksandra Graczyk z klasy IVi oraz Aleksander Horoszkiewicz i Adam Janowicz z klasy IIg.

Uroczystości odbywały się pod tablicami poświęconymi śp. Tadeuszowi Huskowskiemu i   śp. Tadeuszowi Kosteckiemu, ofiarom stanu wojennego, a także pod pomnikiem – obeliskiem poświęconym „Wszystkim Współtwórcom, Obrońcom i Bohaterom Solidarności". W obchodach rocznicy stanu wojennego uczestniczyli rektor Politechniki Wrocławskiej, który spotkał się z nami, przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz władz samorządowych i organizacji pozarządowych takich jak „Pamięć i Przyszłość”, Centrum Historii Zajezdnia.

Do góry