[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

We wtorek 13 września 2022 w Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Liceum Ogólnokształcącym nr VII we Wrocławiu.

Umowę podpisali JM Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. Arkadiusz Wójs oraz Dyrektor LO nr VII mgr Leszek Duszyński. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz nauczycielki LO nr VII- p. Edyta Bogdanowicz i p. Marta Drewniowska

Pomoc w kształceniu uczniów klas matematyczno-fizyczno-informatycznych to główny cel porozumienia.

W ramach umowy PWr umożliwi zainteresowanym uczniom m.in. udział w wybranych wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Wydziały MatematykiPodstawowych Problemów Techniki oraz Informatyki i Telekomunikacji.

Uczniowie będą mogli także korzystać z czytelni, biblioteki i zasobów cyfrowych oraz liczyć na pomoc pracowników wszystkich wydziałów w zakresie konsultacji naukowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i jest jednym z elementów prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską projektu „Współpraca ze szkołami średnimi”. W jego ramach uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w warsztatach, wykładach i laboratoriach z chemii, fizyki, matematyki, informatyki i elektrotechniki.

Do góry