[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Sprawozdanie z projektu:

Uczniowie naszej szkoły:

Aleksandra Rzadkosz 1D
Michał Mikołajczak 1A
Weronka Kwaśnica 2A
Jędrzej Janik 2A
Jakub Gałązka 3G
Kacper Górny 3G
Wojciech Pakulski 3G

 

uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Warszawski w ramach „Uniwersytetu Młodego Chemika”.

Projekt dotyczył zanieczyszczenia wód morskich i oceanicznych mikroplastikiem.

Prowadziła go dr Agnieszka Dąbrowska – pracownik naukowy wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorem projektu była Marzena Stróżyńska.

Projekt rozpoczął się podczas rejsu Pogorią, gdzie uczniowie zbierali próbki za pomocą skonstruowanych przez siebie tak zwanych nietoperzy, służących do filtrowania wody.

W dniach 23 -24 maja 2018 r. uczniowie przeprowadzili badania na zebranym materiale w laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej relacja Weroniki Kwaśnicy i Jędrzeja Janika z wyjazdu do Warszawy.

Po przyjeździe do Warszawy, spotkaliśmy się z dr Agnieszką Dąbrowską, wykładowcą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przewodniczącą projektu "Mikroplastik morski - spojrzenie z bliska". Projekt ten jest realizowany w ramach "Uniwersytetu Młodego Chemika".

Wysłuchaliśmy wykładu  wprowadzającego do naszych zajęć, dotyczącego zastosowania spektroskopii, różnych jej technik oraz zjawisk rozpraszania światła na próbkach i ich znaczenia w pracach naukowych.

Po zakończeniu wstępnej części projektu wypełnionej niezwykle ciekawą dawką niezbędnej teorii, przystąpiliśmy do zajęć praktycznych.

Pierwszy dzień naszych zajęć praktycznych spędziliśmy w pracowni z aparaturą do spektroskopii Ramana.

Umieszczaliśmy próbki w aparaturze, analizując szczegółowo kolejne widma i uczyliśmy się rozpoznawać wykresy charakterystyczne dla różnych materiałów z uwzględnieniem grup funkcyjnych ich cząsteczek.

Drugiego dnia rano, wybraliśmy się na zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik gdzie spędziliśmy pierwszą połowę dnia. Mieliśmy tam okazję do praktycznego wykonania i obserwacji licznych doświadczeń oraz ciekawych zjawisk, o których teorii uczymy się codziennie na lekcjach biologii, chemii oraz fizyki.

Po wizycie w Centrum Nauki Kopernik ponownie spotkaliśmy się Panią dr Dąbrowską i kontynuowaliśmy nasze zmagania z pracą naukowca, tym razem w innej pracowni z wykorzystaniem sprzętu do spektroskopii IR, poznając odmienną metodę badania i klasyfikacji próbek.

Mieliśmy okazję badać i obserwować wiele odmiennych materiałów, w tym między innymi próbki zebrane przez nas na specjalistycznych filtrach podczas tegorocznego rejsu Pogorią.

Wykonaliśmy plakat uświadamiający o problemie jakim jest rosnąca z roku na rok światowa produkcja polipropylenu, a co za tym idzie, rosnący problem mikroplastiku morskiego.

Po zakończeniu warsztatów, udaliśmy się na dworzec pkp i wyruszyliśmy w podróż powrotną do Wrocławia aby kolejnego dnia powrócić do siódemkowych sal lekcyjnych.

Do góry