[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W dniu 17 grudnia upływa termin zgłoszeń do XVI edycji ogólnopolskiego konkursu matematycznego MAT. Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2015 r. w macierzystych szkołach uczestników.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. Informacje na temat konkursu - tutaj.

Do góry