[ UCZNIOWIE ]

[ UCZNIOWIE ]

Fundacja Akademia Młodych Fizyków zaprasza uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko".

Konkurs "Lwiątko" jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są dociekliwi, kreatywni i ciekawi świata.

W poprzedniej edycji Konkursu wzięło udział prawie 12500 uczniów z 1125 szkół.

Test konkursowy tegorocznej edycji "Lwiątka" odbędzie się 30 marca 2020 r.

Więcej informacji oraz testy i rozwiązania z lat poprzednich dostępne są na: https://lwiatko.org.

Udział w "Lwiątku"

Uczniów do Konkursu może zgłosić wyłącznie nauczyciel.

Zapisy trwają do 24 lutego 2020 r.

Nagrody w Konkursie otrzymują wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione. Każdy uczestnik otrzymuje imienny dyplom.

Do góry