[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

4 grudnia 2023 r. klasy informatyczne 1H1 i 2H pod opieką pań: Edyty Bogdanowicz oraz Marty Drewniowskiej uczestniczyły w wykładzie z matematyki w auli naszej Szkoły.

Wykład odbył się w ramach współpracy LO VII z Politechniką Wrocławską, a poprowadził go pracownik Politechniki Wrocławskiej dr inż. Karol Szczypkowski. Temat wykładu to: „Spacer losowy mrówki i związane z tym pojęcia matematyczne”. Temat dotyczył rachunku prawdopodobieństwa oraz analizy matematycznej. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu i aktywnie w nim uczestniczyli rozwiązując zadania.

Kolejne spotkanie w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską zaplanowane jest na 18 grudnia.

Edyta Bogdanowicz i Marta Drewniowska - koordynatorki projektu

Do góry