[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

5 grudnia 2014 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym nr VII we Wrocławiu odbyło się spotkanie edukacyjno-społeczne z przedstawicielami środowiska lokalnego.

Tematem seminarium był wolontariat szkolny. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Szkół, Przedszkoli, Kościołów, Organizacji Pozarządowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Seminarium było podzielone na 2 bloki. W pierwszej części Pan Dyrektor LO nr VII - Leszek Duszyński uroczyście przywitał wszystkich uczestników, a następnie przedstawiciele wolontariatów ze szkół: Zespół Szkół Ekola, Zespół Szkół Nr 11, Gimnazjum Nr 40, Szkoła Podstawowa Nr 76, Gimnazjum Nr 30 zaprezentowały swoje działania. Celem prezentacji było zainspirowanie uczestników seminarium do różnych sposobów niesienia pomocy potrzebującym oraz podzielenie się swoimi doświadczeniami.

W drugim bloku wystąpili przedstawiciele: Gimnazjum Nr 6 oraz opiekun naszego wolontariatu, a także przedstawiciele Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci i Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Przedstawiciele Hospicjum i Fundacji opowiadali o ogromnych potrzebach chorych dzieci i zapraszali wolontariuszy do współpracy.

Prelegenci bardzo profesjonalnie przedstawili swoje działania. Mimo iż każdy wolontariat szkolny ma swoją specyfikę, łączy je jedno- chęć niesienia pomocy.

Na koniec, w panelu dyskusyjnym, uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami, udzielając sprawdzonych rad i wskazując możliwości dalszej pracy i rozwoju.

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest kreowanie postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Wolontariat pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego, buduje świat wartości. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna dla społeczności lokalnej.

Do góry