[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości p. Agata Rusnak-Kozłowska i p. Katarzyna Moskwa przeprowadziły w ostatnich dniach projekt interdyscyplinarny „A to Polska właśnie…”.

Pierwszą odsłoną tego projektu była wystawa kolaży wykonanych przez uczniów klas pierwszych, którą nadal jeszcze można oglądać na korytarzu na trzecim piętrze naszej szkoły. Korzystając z zasobów internetu, gazet i czasopism, własnych zdjęć i talentów malarskich uczniowie wypowiadali się na temat tego, jak jawi się im współczesna Polska. Prace pokazują zarówno powszechne skojarzenia i stereotypy krążące wokół zaproponowanej przez pomysłodawczynie frazy, jak również bardzo osobisty stosunek do tematu i pogłębioną refleksję na temat obecnej kondycji naszej Niepodległej.

Kolejnym elementem projektu był wyjazd w sobotę 10 listopada do Krakowa. Podróż śladami Stanisława Wyspiańskiego pozwalała zapoznać się z postacią tego wybitnego artysty i dramatopisarza nie tylko poprzez zwiedzenie wystawy mu poświęconej, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe, ale również poprzez zobaczenie jego prac w przestrzeniach, dla których oryginalnie powstały – w farze mariackiej i kościele franciszkanów. Z kolei dzięki dziełom sztuki zgromadzonym w Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach uczniowie mogli poznać prądy artystyczne XVIII i XIX w., zwłaszcza te które wiązały się z budowaniem polskiej tożsamości narodowej i kreowaniem patriotycznych postaw wśród pozostających pod zaborami Polaków. Natomiast wystawa „Kraków 1900…”, ostatni punkt programu wycieczki, przybliżyła im realia życia i atmosferę miasta w okresie bezpośrednio poprzedzającym odzyskanie niepodległości.

Cały projekt zamykała sesja naukowa, która miała miejsce po południu we wtorek 13 listopada. W auli naszej szkoły zgromadziło się ponad stu uczniów, by swój wolny czas spędzić słuchając wykładu pani Katarzyny Moskwy pt. „Patriotyzm a nacjonalizm” oraz pani Agaty Rusnak-Kozłowskiej pt. „Mity patriotyczne – cenne dziedzictwo czy przekleństwo?”.

Wszystkim biorącym udział w projekcie uczniom należą się podziękowania - za ich uważność, zaangażowanie we wspomniane działania i otwartość umysłów. Co niniejszym czynimy.

Agata Rusnak-Kozłowska i Katarzyna Moskwa

Do góry