[ RODZICE ]

logo LOVII

[ RODZICE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

9 września 2020 roku wybrano spośród wszystkich obecnych na zebraniu Rady Rodziców przedstawicieli rodziców naszej szkoły zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w składzie: przewodniczący - Magdalena Roth, zastępca - Arkadiusz Haszto oraz Sekretarz i Skarbnik w jednej osobie - Igor Madej.
Przegłosowano także nowy skład tzw. Prezydium Rady Rodziców, które jest faktycznie grupą roboczą Rady Rodziców i składa się z wszystkich tych przedstawicieli rodziców - członków RR, którzy chcą się aktywniej zaangażować w działania rady na rzecz uczniów i szkoły. Obecnie Prezydium tworzy 19 osób i podobnie jak w roku ubiegłym wszyscy zgłaszający się zostali przywitani w tym gronie z radością. Życzymy sobie dobrej, twórczej pracy, zaś wszystkich rodziców zachęcamy niezmiennie do kontaktu mailowego.

Najbliższe spotkanie prezydium odbędzie się 23 września po południu, dokładna godzina zostanie podana na maile członków do końca tygodnia.

Do góry