[ RODZICE ]

[ RODZICE ]

  • 19.09.2019 r. - godz. 17:00 pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. godz. 18:30 w auli szkolnej spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych z Prezydium Rady Rodziców i z Dyrektorem Szkoły.

  • 14.11.2019 r. - godz. 17:15 - konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

  • 19.03.2020 r. - godz. 16:30  - zebranie Rady Rodziców, godz. 17:15 - spotkanie wychowawców klas z rodzicami i od godz. 18:00 konsultacje dla rodziców uczniów klas I, II i III

  • 04.06.2020 r. - godz. 16:30 spotkanie Prezydium Rady Rodziców, godz. 17:15 zebrania z wychowawcami i od godz. 18:00 konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II  na 2 tygodnie przed klasyfikacją klas I i II.
Do góry