[ RODZICE ]

[ RODZICE ]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy, aby wszelkie wpłaty przelewem regulować na nasz rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pocztowy S.A.,

nr rachunku: 55 1320 1999 2342 1336 2000 0001,

posiadacz: RADA RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VII WE WROCŁAWIU

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać: „Zasilenie konta Rady Rodziców, Uczeń................., Klasa ....................”

Prezydium Rady Rodziców

Do góry