[ ABSOLWENCI ]

logo LOVII

[ ABSOLWENCI ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Z przyjemnością informujemy Państwa, że zaproszenie do Honorowego Komitetu Jubileuszu naszej Szkoły przyjęli:

 
Prof. dr hab. Adam Jezierski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego;
 
Prof. dr hab. Marek Ziętek
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 
Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej;
 
Prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 
Dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu;
 
Prof. DSW dr hab. Hana Červinková
Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu;
 
Prof. Piotr Kielan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu we Wrocławiu;
 
Prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
Do góry