[ RODZICE ]

logo LOVII

[ RODZICE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy, aby wszelkie wpłaty przelewem regulować na nasz rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank,

nr rachunku: 37 1090 2398 0000 0001 3441 1234

posiadacz: RADA RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VII WE WROCŁAWIU

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać: „Zasilenie konta Rady Rodziców, Uczeń................., Klasa ....................”

Prezydium Rady Rodziców

Do góry