308
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 AM 3H hist.
AM 2A hit
    AM 3H hist.
2 8:25- 9:10 AM 2A hist.
AM 2A g.wych
Pr 4I mat.
  AM 2B1 hit
3 9:20-10:05 AM 4I hist.
AM 3I hist.
Pr 4I mat.
AM 4B2 hist.
AM 4B2 hist.
4 10:15-11:00 AJ 3I-2/2 j.niem
AM 4I hist.
  LB 2B1 łac.p
AM 2A hist.
5 11:10-11:55 KE 3G j.pol
AM 4C hist.
Pr 4D mat.
AM 2F hit
 
6 12:15-13:00 KE 3G j.pol
  Pr 4D mat.
AM 3I hist.
AM 4C hist.
Obowiązuje od: 4 września 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 22.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum