3B2 3 B2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 g.wych RJ 104b mat. BO 310 mat. BO 310   chem.-1/2 RJ 104b
biol.-2/2 JM 212
2 8:25- 9:10 j.pol OA 306b geog Ml 401 fiz. ŁR 302 3rel2_P #3rel2 05 chem.-1/2 RJ 104b
fiz.-2/2 ŁR 302
3 9:20-10:05 3n1_P-1/4 #3n1 12
3n2_P-2/4 #3n2 10
3n3_P-3/4 #3n3 110
3n4_P-4/4 #3n4 106
j.ang-1/2 AP 10
j.ang-2/2 Do 107b
chem. RJ 104b wf-1/2 LM g4
wf-2/2 MW g5
fiz.-1/2 ŁR 302
chem.-2/2 RJ 104b
4 10:15-11:00 mat. BO 310 inf-1/2 IB 200b
biol.-2/2 JM 212
j.ang-1/2 AP 10
j.ang-2/2 Do 107b
mat. BO 310 biol.-1/2 JM 212
chem.-2/2 RJ 104b
5 11:10-11:55 biol. JM 212 biol.-1/2 JM 212
inf-2/2 IB 200b
biol. JM 212 hist. PS 308b j.pol OA 306b
6 12:15-13:00 chem. RJ 104b wf-1/2 LM g5
wf-2/2 MW gb1
3n1_P-1/4 #3n1 202
3n2_P-2/4 #3n2 307b
3n3_P-3/4 #3n3 10
3n4_P-4/4 #3n4 106
j.pol OA 306b hist. PS 308b
7 13:20-14:05 j.ang-1/2 AP 10
j.ang-2/2 Do 107b
łac.p LB 106b przeds EN 311 j.pol OA 306b  
8 14:15-15:00   3rel2_P #3rel2 05 wf-1/2 LM g2
wf-2/2 MW g3
j.ang-1/2 AP 10
j.ang-2/2 Do 107b
 
Obowiązuje od: 4 września 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 22.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum