4F 4 F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 4rel1_P #4rel1 07 chem.-1/2 MS 104
fiz.-2/2 AH 303
  g.wych MS 108 cdos MS 106
2 8:25- 9:10 j.niem-1/2 SM 11b
j.niem-2/2 BM 106
biol.-1/2 JM 212
chem.-2/2 MS 104
j.ang-1/2 PD 15
j.ang-2/2 Do 107b
mat. Wa 108b j.ang-1/2 PD 15
j.ang-2/2 Do 107b
3 9:20-10:05 biol. JM 212 fiz.-1/2 AH 303
biol.-2/2 JM 212
j.pol OA 306b wf-1/2 DP gb3
wf-2/2 PW gb1
hist. PS 308b
4 10:15-11:00 mat. Wa 108b j.ang-1/2 PD 15
j.ang-2/2 Do 107b
j.pol OA 306b j.niem-1/2 SM 11b
j.niem-2/2 BM 106
mat. Wa 108b
5 11:10-11:55 fiz. AH 303 hist. PS 308b mat. Wa 108b chem. MS 210 biol. JM 212
6 12:15-13:00 wf-1/2 DP gb3
wf-2/2 PW gb1
j.pol OA 306b wf-1/2 DP gb3
wf-2/2 PW gb1
4rel1_P #4rel1 07 j.pol OA 306b
7 13:20-14:05     fiz. AH 303    
Obowiązuje od: 2 października 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 19.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum