1B3 1 B3
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   rel. IF 07 j.ang-1/2 KB 109
edb-2/2 JS 5
j.ang-1/2 KB 109
j.ang-2/2 Mi 10b
hit GP 304
2 8:25- 9:10 rel. IF 07 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 MW g3
edb-1/2 JS 5
j.ang-2/2 Mi 10b
hit GP 304 hist. GP 304
3 9:20-10:05 biol.-1/2 BW 210
chem.-2/2 PN 103
j.ang-1/2 KB 109
j.ang-2/2 Mi 10b
j.pol Bd 22b mat. Pe 106 inf-1/2 MD 312
biol.-2/2 BW 210
4 10:15-11:00 chem.-1/2 PN 103
biol.-2/2 BW 210
mat. Pe 401 j.niem-1/2 MG 21b
j.niem-2/2 AJ 106b
j.niem-1/2 MG 21b
j.niem-2/2 AJ 305b
biol.-1/2 BW 210
inf-2/2 MD 312
5 11:10-11:55 fiz. AZ 301 biol. BW 210 chem. PN 301 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 MW gb3
fil Bi 201b
6 12:15-13:00 j.ang-1/2 KB 109
j.ang-2/2 Mi 10b
j.pol Bd 22b hist. GP 304 j.pol Bd 22b j.ang-1/2 KB 109
j.ang-2/2 Mi 10b
7 13:20-14:05 geog Ml 401   g.wych GP 304 j.pol Bd 22b mat. Pe 304
8 14:15-15:00 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 MW g4
    kchem PN 105  
Obowiązuje od: 2 października 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 19.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum